Poistenie

Majetkové Poistenie

Povinná a voliteľná ochrana nehnuteľnosti, resp. klienta po dobu splácania hypotéky pre nepredvídateľné situácie, ktoré môžu v živote každého z nás nastať.
Sem patrí vo vzťahu k zabezpečeniu nového bývania v rodinnom dome predovšetkým poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Z názvu poistenia vyplýva, že každé poistenie je zamerané na niečo iné.

Poistenie nehnuteľnosti sa týka predovšetkým prírodných katastrof a nepredvídateľných udalostí, ako je napríklad požiar, povodeň či záplava, úder blesku, pád stromu, alebo lietadla a pod. Veľmi často k základnému poisteniu možno pripoistiť vandalizmus či krádež ( tieto predovšetkým po dobu výstavby). Ďalej je možné poistenie hlavného objektu teda rodinného domu, aby sa poistenie vzťahovalo aj na vedľajšie stavby typu garáž, bazén, záhradný domček, oplotenie atď.

Poistenie domácnosti sa primárne vzťahuje na poškodenie , zničenie či odcudzenie vnútorného vybavenia domu. Poistenie sa môže tiež vzťahovať na cennosti, ktoré majú doma majitelia – napríklad obrazy, šperky, hotovosť a ďalšie.

V oboch prípadoch je tiež možnosť poistenie rozšíriť o poistenie zodpovednosti pre majiteľa pre prípad vzniknutej škody na majteku či zdraviu ostatných obyvateľov. Cena jedného i druhého poistenia nie vysoká, záleží samozrejme od rozsahu poistenia, poistných limitoch, výberu poisťovni a pod.

Poistenie nehnuteľnosti sa obvykle pohybuje v stovkách eur ročne, poistenie domácnosti býva cca niekoľko desiatok eur ročne.
Dôležité pri uzatváraní poistenia je sledovanie poistných limitov pre jednotlivé prípady, či časti poistenia, aby zbytočne nenastalo prepoistenie, alebo podpoistenie. V zásade platí, že tieto poistenia by si mal zabezpečiť každý bez rozdielu varianty financovania nového bývania. Pri klientoch, ktorí svoje bývanie financujú formou hypotekárneho úveru je minimálne poistenie povinné. Najčastejšia cena za poistenie v roku 2015 bola 120 EUR ročne.

Nemajetkové poistenie

Alebo poistenie schopnosti splácať, či životné poistenie. Toto poistenie má za úlohu predovšetkým ochrániť osobu, alebo osoby, na od ktorých závisí splácanie záväzku, ktorý bol použitý na financovanie nového bývania.

Najčastejšie ide o prípad klienta, ktorý si na realizáciu nového rodinného domu vzal hypotekárny úver, ku ktorému si dojednal naviac poistenie schopnosť splácať úver v nepredvídateľných situáciách vo svojom živote.

Poistenie schopnosť splácať je produkt, ktorý sa dojednáva pri riešení hypotekárneho úveru, na ktorý sa priamo viaže. V prípade poistnej udalosti poisťovňa uhradí dohodnutý počet splátok hypotekárneho úveru, alebo uhradí celý zostatok úveru. Dohodnutie tohto poistenia je dobrovoľné, môže však byť i podmienkou pridelenia hypotekárneho úveru. Základom je poistenie smrti, alebo trvalej invalidity. Na trhu existujú aj možnosti poistenia dlhodobej práceneschopnosti, alebo straty zamestnania.

Výpočet ceny poistného sa odvíja samozrejme od rozsahu , ale aj od výšky splátky. Obvykle ide o čiastku v radoch desiatok EUR, takže je samozrejme dôležité využitie tohto poistenia dôkladne zvážiť a hlavne v akom rozsahu.

Druhým poistením je životné poistenie, ktoré je možné rozdeliť do dvoch základných variant, rizikové a investičné. Toto poistenie môže byť spojené s hypotékou, ale tiež nemusí. V takomto prípade si jeho pramatere môžete celkom ľubovoľne nastaviť, napríklad bez ovplyvnenia požiadavku na poistné limity.

Rizikové poistenie je veľmi podobné vyššie uvedenému poisteniu schopnosti splácať hypotéku. Slúži na krytie rizika v prípade nepredvídateľnej situácie, iný účel nie je možné očakávať. Po ukončení jeho platnosti klientovi nič neprislúcha, bol iba v predchádzajúcom období zabezpečení proti nepredvídateľným situáciám.

Investičné poistenie pridáva ku krytiu rizika aj sporiacu zložku. Tá v súčastnosti prakticky slúži iba k investovaniu podľa zvolenej investičnej stratégie. Zhodnotenie sporiacej zložky je veľmi individuálne, nie iba podľa zvolenej poisťovni, ale i podľa smeru kam časť plateného poisteného namierite. Môžete financie investovať konzervatívne, ale aj agresívne, výnos sa bude odvíjať podľa Vašej stratégie.

Nevýhodou investičného poistenia je jeho cena. To, čo budete platiť nad rizikovú časť poistného sa bude síce zhodnocovať v čase, ale bude z rodinného rozpočtu odčerpávať čiastku niekoľko sto EUR mesačne. Samozrejme je možné takéto poistenie neviazať s hypotékou, potom môžete mať nižie limity plnenia. V tomto prípade je na mieste otázka či Vám je tento produkt k niečomu dobrý. V riešeniach, ktoré pripravuje pre svojich klientov ES túto možnosť obvykle nedoporučujú.

Miroslav Lebl - hlavný úverový analytik ES

Poistenie

Aktualizované: 11.4.2016 späť

http://stavba-domu-bezpecne.ekonomickebyvanie.sk/poistenie.htm
Tento článok je súčasťou pravidelného bulletinu spoločnosti Ekonomické stavby, ktorý vydávame v spolupráci s odborníkmi. Ak sa vám článok páčil a chceli by ste pravidelne dostávať informácie formou bulletinu, zaregistrujte sa k odberu tu.